Feijoa (Kaymak Ağacı)

 

 

Feijoa FlowerFeijoa Fidanı Yetiştiriciliği şu an için üzerinde çalıştığım en önemli projelerden biridir. Ülkemizde henüz profesyonel olarak yetiştirilmeyen  Feijoa meyvesinin, yapılan çalışmalar sonucunda, ticari değeri olan türlerinin çoğaltılması ile birlikte ilerki yıllarda çok popüler olacağına inancım sonsuzudur. 
Türkiye’ de satılan Feijoa türlerinin , genellikle peyzaj için kullanılan ,meyvelerinin küçük ve  ticari değerinin pek olmadığını söyleyebilirim.  İnternet ortamında yaptığım çalışmalarda Avustralya , Yeni Zelanda ve USA’ da ticari ve daha iri meyveli kültür türleri olduğunu öğrendim ve bunları temin ederek çoğaltma çalışmalarına başladım.
Şu anda yetiştirdiğim ve çoğaltma çalışmalarını sürdürdüğüm türler; MammouthTriumphApolloGemini ve Dufy ‘ dir. 2010 yılı içersinde bu bu türlerden oluşan bir bahçe tesis etmeyi planlıyorum. Feijoa Bahçesi kurmak isteyen değerli üreticilere de her türlü yardımı sağlamayı düşünüyorum.

Feijoa Ağacına karşı duyduğum ilginin hikayesini sizlerle paylaşmadan Feijoa Yetiştiriciliği ile ilgili teknik bilgilere geçmek istemedim.  

Sanırım 2006 yılı idi, bir gün  Mısır Çarşısının arkasındaki süs bitkileri ve fidanların satıldığı dükkanları gezerken bir yazı gördüm. İlk defa duyduğum bir isimdi “Kaymak Ağacı”. Nasıl bir bitki olduğunu internetten araştırdığımda, gördüğüm çiçeklere hayran oldum. Ağacın gerçek ismi “Feijoa” idi. Bir hafta sonra satın almak için tekrar aynı dükkana gittiğimde sadece 1 tane hasar görmüş bir fidan kalmıştı. 25 TL verdim sıkı ! bir pazarlık sonucu. Gerçek fiyatı 50 TL imiş. Belediye’nin fidanlığında 120 TL idi aynı fidan. Sevinç ve heyecanla eve geldim ve büyük bir saksıya yerleştirdim.İlk ağacım

Takip eden yılda 25 adet 3 yaş fidan temin ederek Yalova’daki bahçeye diktim. Maalesef diktikten 1 hafta sonra(2007) yağan kar fidanları yaktı. İlkbaharda tekrar filizlenerek büyüdüler fakat dallar soğuğa dayanıklı olmadığı için bir sonraki kış bazı fidanlar kurudu. Bakalım gelecek yıl bitki antifirizi ile dondan zarar görmesini engelleyebilecekmiyim? Diğer taraftan başka bir bahçeme diktiğim 6 yaşında 2 tane , 4 yaşında 1 tane ve Mısır Çarşısından aldığım ilk ağacım sorunsuz olarak büyümeye devam ediyorlar. Ama gözlemlerime göre rüzgar almayan ve fazla don tehlikesi olmayan yerlerde rahatça yetiştirilebilecek bir ağaç.

Feijoa Meyve

FEİJOA : [Feijoa(Acca) sellowiana ]

GİRİŞ

Ülkemizin çeşitli ekolojilerinde çok sayıda bağ-bahçe türüne dahil bitki yetişebilmektedir. Dünyada bilinen ve ticari amaçla yetiştirilen türlere ve bu türlere dahil binlerce çeşidin yarısından çoğu Türkiye’de yetişmektedir. Gerek ticari amaçlı gerekse amatörce ve ev bahçelerinde yetiştirmeye uygun yeni tür ve çeşitlere her yıl yenileri eklenmektedir. Bu yeni tür ve çeşitlerin önemli bir kısmı çoğunlukla yurt dışında,bir ölçüde de yurt içindeki tarımsal araştırma kuruluşlarında yürütülen ıslah programlarında elde edilmektedir. Diğer bir bölümü de dünyanın çeşitli ülkelerinde doğal olarak yetişen tür ve çeşitlerin kültüre alınmalarıyla elde edilmektedir. Doğada mevcut olan ancak kültüre alınmamış olan çok sayıda bağ-bahçe bitkisinin de gelecek yıllarda insanlığa sunulması beklenmektedir. Özellikle Çin ve Güney Amerika’dakiler gibi nispeten bakir ormanlarda bu türlerin olabileceği tahmin edilmektedir.

Türkiye’yi bir bağ-bahçe bitkileri cenneti olarak tarif etmek mümkündür. Yurdumuzda yetişebilen çok sayıda meyve ve sebze tür ve çeşit çokluğu ile yıllık üretim miktarları bu görüşe haklılık kazandırmaktadır. Birçok önemli meyve ve sebzenin üretimi yönünden Türkiye ilk 5-10 ülke içine girmektedir.

Tarımsal araştırma kuruluşlarımız son yıllarda üreticilerimize yeni türler kazandırmışlardır. Bunların başında kivi ve avokado gelmektedir. Çok sayıda ıslah edilen yeni üzüm çeşidi, yurt dışından sağlanan şeftali-nektarin,elma,armut,kiraz,erik,kayısı gibi yaprağını döken meyve türleri çeşitleri üreticimiz ürünlerine değer katmıştır.

Son yıllarda, Yalova-Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde yürütülen çalışmalarla kividen sonra “FEIJOA” türünün de yetişme koşulları belirlenerek üreticilerimize sunulmuştur. Yaprağını dökmeyen bu yeni meyve türü ticari yetiştiricilikle kapama bahçeler yanında amatörce ve ev bahçe yetiştiriciliği ve bahçe düzenlenmesinde de yararlanabilecek bir türdür.

Bu küçük kitapçık,bu yeni meyve türünü ilgilenenlere tanıtmak ve özellikleriyle yetişme ortamı ve tekniklerini ortaya koymak amacı ile hazırlanmıştır. Bu yeni türe ilgi duyan üreticiler ve kullanıcılara yararlı olmasını dileriz.

Orijini

Feijoa (Feijoa sellowiana ya da Acca sellowiana ) Myrtaceae familyasına dahil olan bir türdür. Anavatanı Güney Amerika’dır. Brezilya, Paraguay, Uruguay ve kuzey Arjantin’de doğal olarak yetişmektedir.

Avrupa’ya 19.asrın sonlarında getirilmiştir. Bu yüzyılın başında da Avrupa ve özellikle Akdeniz ülkelerindeki arboratum ve botanik bahçelerinde yer almaya başlamıştır. (Pugliano,1987)

Ticari olarak yetiştirildiği ülkelerin başında ABD (Kalifornia ve Florida ),Yeni Zelanda, İsrail ve İtalya gelmektedir. Benzer iklimi olan diğer bazı ülkelerde de bazı koleksiyonlarda bitki yer almaktadır.

Botanik Özellikleri

Ağaççıklar 3-4 m boylanırlar. Topraktan itibaren dallanma eğilimindedirler. Dip sürgünleri temizlenmezse iri gövdeli toplu bir çalı formu alırlar. Bitkiler kışın yapraklarını dökmezler, her dem yeşildirler.

Yapraklar 4-6 cm boyunda ve ovaldirler. Sert yapılı ve gevrek olan yaprakların üst yüzleri parlak koyu yeşil, alt yüzleri hafif tüylü ve grimsidir. Dalları yanlara doğru büyür ve çok gevrektir.

Çiçekleri bu bitkinin en dikkat çekici organlarıdır. Çok güzel,büyük çiçekleri vardır. Tomurcuklar yaprak koltuklarında oluşur ve çiçek sapları 3-4 cm uzunluğundadır. Taç yaprakları 5 ‘li, uzun ve dışları beyaz renklidir. İç ve dip kısımları kırmızıdır. Stamenleri dik, uzun iplikler şeklinde, koyu kırmızı renkli ve çok sayıdadır.(her çiçekte 80 civarında) .Polen kesecikleri iri ve sarı renklidir. Çiçekler toplu olarak bulunur ve açarlar. Bu nedenle çok dekoratif ve göz alıcıdırlar. Fizyolojik olarak da hermefrodit (kendine verimli) dirler. Çiçeklenme Yalova ekolojisinde Haziran başında başlar ve 1,5-2 ay devam eder. Bu dönemde beyaz-kırmızı çiçekleri ve canlı yeşil yaprakları ile çok dekoratif olurlar. Çiçekler kendi kendini dölleyebildiği halde karşılıklı tozlanma ile daha iyi meyve tutarlar. Ağaçlar 3 yaşından itibaren çiçek açmaya meyve vermeye başlarlar. İleri yaşlarda her ağaçta,yüzlerce hatta binlerce çiçek bulunur. Bu dönemde canlı yeşil yaprakları ve çok sayıda iri kırmızı-beyaz çiçekleri ile çok çekici görünüm alırlar. Bu görünümleri ile de peyzaj mimarlığında yararlanılırlar.

Meyveler oval veya yuvarlak şekillidir. Önceleri mat renkli olurlar. Güneş gören kısımları kırmızımsı renk alırlar. Ancak kabuk mat ve mumsu bir tabaka ile kaplıdır. Meyve eti kendine özgü aromalı ve çok kokuludur. Meyve tutumundan sonra meyve gelişmesi çok yavaş olur. Meyve gelişme dönemi sonuna doğru birden irileşir. Bu dönem hasattan 3-4 hafta önceye rastlar. Olgunlaşan meyveler kendiliğinden dökülürler. Ancak hasat edilen veya olgunlaşıp dökülen meyveler hemen yenemez. Meyve klimakterik meyve özelliği gösterir. Hasattan sonra yenebilir duruma gelmesi(yeme olumuna gelmesi) için belirli bir süre (bir hafta) oda sıcaklığında bekletilip olgunlaştırılması gerekir. Olgunlaşma süresini kısaltmak için meyve etilen ile muamele edilebilir.

Besin Değeri:

. Meyve eti düşük kalorilidir.(şeker oranı %7-12). Besin değeri yönünden C vitamini ve Ca minerali yönünden zengin sayılır. Meyvenin en önemli özelliklerinden birisi iyotiçeriğinin yüksek oluşudur. Bazı yayınlarda bu miktarlar 3 mg/100 g meyve eti olarak bildirilir. Bu özelliği nedeniyle de guatr hastalığı tedavisinde kullanıldığı belirtilmektedir Meyveler daha çok taze olarak tüketilir. Diyet yönünden 100 g meyve eti 35 kalori verir.

Feijoa Fidanı üretimi

Üretimde tohumlardan yaralanılır. Ancak çapraz tozlanma olduğundan açılım gösterir. Tohumların çimlendirilmesi ile elde edilen çöğürlerden istenen özellikleri taşıyanlar seçilebilir veya daha önceden (başka ülkelerde) seçilmiş olan çeşit veya tiplerle çöğürler aşılanarak fidan elde edilir. Tohumlar çok küçük ve meyvelerde az sayıda olduğundan fazla meyve gereklidir.

Diğer bir fidan üretim yolu yapraklı çeliklerin köklendirilmesidir. Ancak çeliklerin köklenmesi zordur. Köklenme oranını arttırmak için çelikler 1000 ppm IBA ile (Stefano 19993) çubuk daldırma yapılmalıdır. En uygun köklenme zamanı Eylül ayında çeliklerin alınmasıdır. Yapraklı çelikler hormon uygulanmasından sonra mist altında köklendirilirler. Köklenen çelikler önce küçük saksılara dikilirler. Daha sonra,daha geniş kaplara şaşırtılarak geliştirilirler.

Feijoa fidanı temin etmek isteyen üreticiler Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsüne başvurabilirler.(Tlf:0-226-8141005-8142520)

Feijoa Yetiştirme Tekniği

İklim istekleri yönünden Feijoa’laraen yakın bitki zeytindir. Sıcaklıkisteği zeytine yakındır. Yapraklarını dökmemesi de zeytine benzer. Zeytin kadar olmasa da kışın –7°Cye kadar soğuklara dayanabilir. Su isteği zeytinden biraz fazladır. Bu benzerlikler nedeni ile zeytin alanlarında kolayca yetiştirilebilir. Deniz seviyesinden 600-700 m yükseğe kadar çıkabilir. Sürekli sert ve kuru rüzgar alan yörelerden kaçınılmalıdır. Hasattan önce oluşabilecek don(-2°C ve daha aşağı ) meyvelere zarar verir. Kış aylarında yağan kar, yapraklar ve sürgünlerde tutulacağından ağırlık nedeniyle dallar kırılabilir. Bu gibi durumlarda sürgünler ve dallar çepeçevre birkaç sıra iple bağlanmalıdır.

Toprak istekleri yönünden fazla seçici değildir. Kuvvetli saçak ve kazık kökleri toprağa iyi dağılır ve sömürür. Bununla birlikte derin kireçsiz ve süzek topraklarda iyi gelişir. Kuru topraklarda gelişmesi zorlaşır.

Bahçe tesisinde bitkiler 4-5×2-3 m aralık ve mesafe ile dikilirler. Direk,herek veya tel gibi destek sistemine ihtiyaç göstermezler. Ancak bazı bitkilerin dal ve sürgünleri çok gevrek olur. Meyve ağırlığı veya rüzgar yükü nedeniyle kırılabilirler. Bunu önlemek için ya gövdeye yakın dikilecek kuvvetli bir hereğe veya dallar karşılıklı olarak birbirlerine bağlanmalıdırlar.

Feijoa´yalar karşılıklı tozlanma ile daha iyi meyve tutar. Çapraz tozlanan çiçeklerin %60-90 ı meyve tutar. Bu nedenle bahçe tesislerinde birden fazla çeşit kullanılmalıdır. Tozlanmada daha çok arıların etkisi olduğu anlaşılmıştır. Bu konu yetiştiricilikte dikkate alınmalıdır.

Feijoa bitkileri 50-60 yıl yaşayıp meyve verirler. Bir dekara 66-110 bitki dikilebilir. Verimi de 550-1800 kg/da arasında olabilir (Babaev 1994). Ağaçlar yerden 30-40 cm yüksekten taçlandırılırlar. Yanlara doğru eşit aralıklı 3-5 yan dal bırakılır. Daha sonra doğal gelişme formuna bırakılırlar. Bununla birlikte aşağıya doğru büyüyen,bitki iç kısımlarını kapatan sürgünlerle dip sürgünleri düzenli olarak temizlenir. Sıra üzerine doğru büyüyerek kültürel işlemleri aksatan sürgünlerle meyvesiz (obur) sürgünler de ayıklanabilirler.

Gübreleme bitkinin düzenli gelişmesi ve meyve vermesi için zorunludur. Bunda esas meyve ve sürgün gelişmesi ile topraktan kaldırılan minerallerin geriye verilmesidir. Yaprak analizlerinde optimum-eşik değerler henüz belirlenmemiştir. Bununla birlikte yeterli miktar ve kalitede ürünü sürekli alabilmek için Yeni Zelanda da dekara her yıl 10 kg N, 8 kg P O ve 10 kg K verilir. Ayrıca kök gelişmesini teşvik etmek ve toprağın su tutma kapasitesini artırmak için organik madde (ahır gübresi) de verilmelidir.

Hastalık ve zararlıları ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Yetiştirildiği bütünekolojilerde düzenli ve sürekli mücadeleyi gerektiren belirli hastalık ve zararlıları yoktur. Her ekolojide o koşullara özgü bazı hastalık ve zararlılar bitkilere zarar verebilirler. Değişik ülkelerde karşılaşılan hastalık ve zararlılar şunlardır:

-Meyve ve çiçeklerde:Botrytis cineraea

-Köklerde :Phytophthora ve Pythium

-Yapraklarda :Sphaceloma sp.,

Diğer zararlıları da Ceroplastes sinensis, Labidostomus taxicornis, Lachnea sp., Clitra sp.ve Ceratitis copitata sayılabilir.

Zararlanma daha çok bazı zararlıların yapraklarla beslenmesi şeklinde görülür. Zararlı ve hastalığın varlığı ve şiddetine göre mekanik veya kimyasal mücadele yapılır. Öneğin salyangozlar nemli bölgelerde yapraklara tırmanarak zarar verirler. Bunlarla daha çok mekanik (el ile) mücadele edilmelidir. Kimyasal mücadelede ise dikkatli olunmalıdır. Feijoa’lar yaprak dökmedikleri için uygulanacak ilaçlar yapraklara zarar vermemelidir. Bazı koşnil türleri ile savaşımda bu duyarlılığa özen gösterilmelidir.

Feijoa Çeşitleri

Diğer bütün meyve türlerinde olduğu gibi feijoalarında seçilmiş ve isimlendirilmiş tipleri vardır. İri meyveli,düzgün şekilli,kabuğu düz, ağaç gelişimi düzgün olan bu tipler değişik ülkelerde seçilmişlerdir. Meyve ağaç özelliklerinin yanında olgunlaşma zamanları da farklıdır. Değişik ülkelerde seçilmiş olan klonlar ve çeşitlerin başında Gemine, Apollo, Mammoth, Triumph (Yeni Zelanda); Coolidge, Superba ve Choiceona (ABD) sayılabilir.

Triumph çeşidi Yeni Zelanda orjinlidir. Meyve ağırlığı 80-100 g civarındadır. Geççi bir çeşittir. Ekim sonu veya kasım içinde olgunlaşır,hasat edilebilir. Daha çok sanayi kullanımına uygundur. Normal meyve tutumu için tozlayıcıya ihtiyaç gösterirken iyi tozlayıcı Mammoth’dur.

Mammoth çeşidi Triumph’dan önce olgunlaşır. Bu tarih Ekim ortası ve sonrasıdır. Meyve şekli değişkenlik gösterir. Bu çeşit kendine verimli olsa da en iyi Triumph’la tozlanır. Ticari potansiyeli en yüksek çeşittir. Meyve ağırlığı ortalama 80 g dır.

Apollo kendine verimli ve çok kuvvetli gelişen bir çeşittir. Meyve şekli oval,kabuk parlak yeşil ve irilik nispeten homojendir. Mammoth çeşidinden 15 gün önce olgunlaşır.

Gemini çeşidi kısmen kendine verimsizdir. En iyi Apollo ve Triumph’la tozlanır. Gelişmesi orta,verimliliği iyidir. Erkencidir. Eylül ortasından itibaren hasat edilir. Mammoth çeşidinden yaklaşık 1 ay önce olgunlaşır. Tohumundan elde edilen çöğürlerden üstün nitelikli fertler seçilebilir.

Olgunlaşma ve Hasat:

Feijoa meyveleri çiçeklenme döneminden 4 veya 5 ay sonra olgunlaşır ve hasat edilir. Çiçeklenme ile hasat arasındaki süre sıcak ekolojilerde kısalır,serin ekolojilerde uzar. Olgunlaşan meyveler yere dökülürler. Bu dönemde veya hemen önce toplanmalıdır. Hasat edilen meyveler tüketim için olgunlaştırılmalı, yeme oluşumuna gelmelidir. Sıcaklık ve etilen uygulaması olgunlaşmayı hızlandırır (Akerman ve ark.1994). Olgunlaşan meyveler hafif yumuşar (armut yumuşaklığı), meyve et rengi krem rengine döner. Meyvenin iç kısmında, çekirdek evi özü açık kahverengi alır ve jelatinimsi görünür. Meyvenin gerçek tadı bu olumda anlaşılır. Meyvenin tamamı (kabuk dahil) yenebilir. Yeme olumundaki meyvelerin SÇKM içeriği %12-13 civarında olur. Asit seviyesi düşer.

Hasat edilen meyveler 1-1,5 ay kadar soğuk hava depolarında +1°C de muhafaza edilebilirler.

Değerlendirilmesi:

Sofralık olarak pazara arzında kivi gibi viol /karton kutu veya streç film kaplı tabaklar kullanılır. Taze tüketim kadar sanayi kullanımına da uygundur. Bazı ülkelerde dondurma,marmelat reçel,meyve suyu yapımında kullanılır. Hatta feijoalı yoğurt bile yapılmaktadır.

 

2013 Yılı itibarıyle 6 adet Ticari ve mükemmel türün fidanını üretiyoruz (Mammoth, Triumph, Apollo, Sicilya, K1, K2 Jumbo)

Feijoa Fidanı Siparişi vermek için Tıklayınız


 

 

24 Comments

 1. Oğuzhan Gelişli

  Çok güzel bir site.Teşekkür ederiz.
  Bende merak çok.Gayet güzel hazırlanmış.

   
 2. Sayın Oğuzhan,
  Beğendiğinize sevindim. Özellikle Feijoa\’ ların ticari türlerini ülkemize kazandırmak için çok yoğun çaışmalarım devam ediyor. Bu yıl içinde 4 değişik türün üretim ve çoğaltma işlemlerinde büyük aşama kaydetmeyi planlıyorum.

   
 3. BENDE TOHUM VE FİDAN İSTİYORUM.
  FİATLARINI ACİLEN BİLDİRMENİZİ RİCA EDİYORUM. SİTE GÜZEL
  DEVAMI VE GELİŞTİRMENİZ TEMENNİSİ İLE

   
 4. bengü

  Gerçekten hem çicekleri göz kamaştırıyor hem meyvesi okadar faydalıki özellikle guatr hastası olduğum için ilgileniyorum bu bitkiyle acaba içerdiği iyot sahil kesiminde deniz suyundan etkilenmesindenmidir yoksa heryerde aynı özelliği gösterirmi?

   
 5. Sayın bengü,
  Feijoa her yerde aynı özelliği gösterir.

   
 6. Mustafa ŞENGÜL

  Merhaba;
  inşaallah gelişmeler iyi olur.
  iklim şartları uygun olursa, bende bahçelerimde yer vermek isterim.
  iyi çalışmalar dilerim.
  Saygılarımla.

   
 7. Anonim

  Merhaba;
  Adıyaman\’dan bahtiyar02;
  Bende 2 yıl önce iki adet Kaymak ağacı fidanı Trabzon\’da pepinp61(Yusuf bey)\’den almıştım. Balkonumu seraya dönüştürmüştüm.Bu iki fidandan birisi dediğiniz gibi çok güzel çiçek açtı.Meyveyeda yattı. Benim hatam üzerine balkon pencerelerini açınca aşırı rüzgardan meyvalar koptu. Bu sene nasipse tarlada oluşturmaya çalıştığım bahçeme dikeceğim. Gelişimini hep birlikt göreceğiz. Saygılar.

   
 8. Öner Keskin TUNCER

  ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ile yaptığm görüşmede ellerindeki fdanarın çöğür olduğunu öğrendim deneme sonuçlanmadığı için asadece kendidenemeleri için aşılı çeşit oluşturduklarını bu sebeblede satışa sadeceaşısızçöğür verdiklerini söylediler.
  Ben ise aşılı ve meyve olarak tüketilecek kaliteli kültüre alınmış çeşitlerden istiyorum.
  Mümkünse elinizdeki çinslerden birer adet fidan edinebilmek istiyorum bu konuda yardımcı olabilecek bir adres mevcutmu bilmiyorum.
  tüm araştırmalarımda ya cöğürden yada çöğürden yetişmiş anaçtan alınmış çeliklerle üretilmiş fidan satıyorlar.
  Beni yönlendireceğiniz bir adres varsa şimdiden teşekkür ederim.

   
 9. Alpaslan

  Selam,

  ben de Çanakkale’de denemek için elinizdeki türlerin her birinden 1, 2 fidan almak istiyorum. bunlar birbirlerini tozladıkları için fidanların farklı türlerden olması çok önemliymiş. lapsekide denemek istiyorum. fidanları nasıl temin edebiliriz.

   
 10. [quote name=”Alpaslan”]Selam,

  ben de Çanakkale’de denemek için elinizdeki türlerin her birinden 1, 2 fidan almak istiyorum. bunlar birbirlerini tozladıkları için fidanların farklı türlerden olması çok önemliymiş. lapsekide denemek istiyorum. fidanları nasıl temin edebiliriz.

  Değerli Feijoa severler,
  Elimdeki aşılı çeşitlerin çoğaltılması konusunda çalışmalar devam ediyor fakat çok yavaş ilerlediğini belirtmek isterim. Öncelikle aşı ile çoğaltma çalışması başarılı oldu fakat elimde yeterli anaç olmadığı için kısa sürede yeterli sayıya ulaşabileceğimi sanmıyorum. Bu yıl için bir beklenti içersine girmenizi istemem. Bunun yerine tohumdan üretilen aşısız Feijoa alarak dikmenizi daha sonra ise aşılamanızı öneriyorum. Sanırım 1-2 yıl içersinde aşılı çeşitlerin de çoğaltılması gerçekleşecektir. Tropikmeyveci olarak yoğun çalışmalar devam etmektedir.

   
 11. Feijoa’ larda meyve verme konusunda ise;
  Farklı türler tabii ki tozlanma açısından önemli fakat birden fazla aynı tür de olsa tozlanma sorunu yaşamazsınız. Gerekirse kopardığınız çiçekleri el ile diğer ağaçların çiçeklerine sürerek de tozlanma sağlanabilir.

   
 12. bahtiyar02

  Sevgili dostum sayenizde feijo’nun meyvelerinden tattım. yaklaşık 2 yıl önce 2 adet feijo fidanını sevgili Yusum USTAOĞLU Hocamdan satın aldım.her ikisinide tarlaya diktim. Boyları 1,5 – 2 metre civarında.Gelecek sene ilk meyvelerini bekliyoruz.
  Saygılar

   
 13. Sayın Tropik Meyveci feijoanın diğer türleri hakkında bilginiz nedir mesela anatoki, unique çeşitleri.Sizin yetiştirdiğiniz ticari çeşitler arasında hangisini yetiştirmeye değer buluyorsunuz(irilik,tat olarak)

   
 14. Ali Bey,
  Ticari olarak Feijoa yetiştirmeyi düşünenlere kesinlikle aşılı türleri öneriyorum. Aksi takdirde kalite düşük olacak ve hem yetiştiren hem de satın alan büyük hayal kırıklığına uğrayacaktır. Ben bahsettiğiniz türleri yetiştirmiyorum fakat kaliteli olduklarını biliyorum . Benim önerim tabiiki yetiştirdiğim türler. Yani Apollo, Mammouth, Triumph. Dufy türü diğerlerine göre çok daha iri meyveli fakat henüz fidanını temin edemedim.

   
 15. Sayın Tropik Meyveci belki çok soru soruyorm ama feijoa konusunda bilgi toplamaya çalışıyorum.kendim de bir bahçe oluşturmayı amaçlıyorum.türler konusunda bir türlü karar veremedim.youtubede bulduğum videodaki meyve tam aradığım cinsten olsa gerek iri ve pürüzsüz bir kabuğu var.yanlız çeşiti hakkında bilgim yok http://www.youtube.com/watch?v=3V6Bddo1UU8&NR=1 çeşitinin ne olduğu konusunda sizinde fikrinizi almak istiyorum.

   
 16. Ali Bey ,
  Daha Önce size Feijoa konusunda görüşelim diye mail attım ve telefonumu verdim ama aramadınız?

   
 17. Haklısınız özürdilerim.Aramama sebebim biraz daha araştırma yapmaktan ibaretti herşeyden emin olmak istiyorum herhangi bir artniyet yok.En kısa zamanda da arıcam.Size verdiğim linkteki meyvenin cinsini çok merak ettim her defasında onu araştırdım ama bilgi sahibi olamadım.Çünkü türü herneyse iri ve pürüzsüz,yetiştirmeye değer buluyorum.Yinede bilginizi merak ediyorum.
  Sitenizi nerdeyse hergün takip ettiğimi de bildirmek isterim.iyi akşamlar

   
 18. ibrahim

  ben bu meyveden nerede bulabilirim sevgili admin benim bu meyveden en azda olsa 1 adet almam gerekiyor ben istanbulda yaşıyorum ve bu meyvayı bulmam lazım hatta ölüm kalım meselesi bile diye bilirim lütfen ama lütfen engeç yarına kadar yani18-06-2011 tarihine kadar yukarda belirttiğim mail adresine yollarsan sevinirim

  ibrahimbilgic_1@hotmail.com

  TEŞEKKÜR EDİYORUM

   
 19. okan fethiyeli

  Merhabalar. Ben kaymak ağacını yaklaşık 6 yıl kadar önce diktim. Gerçektin tadı çok güzel. Aromalı gibi , benim diktiklerimin meyvesi ancak bir tavuk yumurtası kadar ya da biraz daha küçük. bunun meyvesi daha büyük olan cinsi varmı. benim dikteklerim aşılımı onuda bilmiyorum. benim diktiğim ağaçların fidanı italyadan gelmişti. 10 tane ağaçtan hiç kuruyan olmadı, ne çeşit gübreyi seviyor acaba bilgilendiren olursa memnun olurum…

   
 20. herbisit

  Herkeze merhaba, Ben feijoa nın Edirne-Keşanda soğuğa gayanılıklığıyla ilgili gözlemimi anlatıcam. İki yıl önce Akçaydan yaklaşık 30 cm boyunda 2 feijo aldım biraz güçlensinler diye ilk yıl bahçeye dikmedim. Geçen bahar bahçeye diktim sanırım yanlış zamanda kapalı mekandan açığa çıkardım çünkü önce yaprak döktüler sonra toparlandılar. Geçen kış ülkemizde çok sert geçti bizim burada hissedilen hava sıcaklığının -16 olduğunu termometreler gösterdi. Feikolar kuru çalı halini aldı zaten kalınlıkları bir kurşun kalemden biraz fazlaydı. Tamamen kuruduklarına karar verdim ama sökmeye kıyamadım. Baharda biraz geç kalsalarda yeniden yeşerdiler. Beni asıl şaşırtıp sevindiren üzerlerinde 2-3 tane tomurcuk olması. Belki bu yıl keşan gibi kuru soğuğu meşhur olan bir yerde meyvesini görebilirim.

   
 21. merhaba.sizdeki bu 4 çeşit aşılı feijoa’dan, 1’er tane alsak kendilerini tozlama yapar ve meyve verirmi acaba ?TEŞEKKÜRLER.

   
 22. Talip KAPUSUZ

  Selamun aleykum Abdurrahman abi ! Ellerinizden öper Oğlum Abdullah Eren ile nette gezerken ilgisini çeken bir tropik meyve gördük ve bunun üzerine ben de sizden/sizin çalışmalar/üretimlerinizden, ve sizin bu sitenizden bahsettim. Bayaa bir inceledik. Çok merakla inceledik.Çok beğendik… Allah işlerinizi hayra ve rahmete ulaştıra. Üsküdar’dan “Kuyucu” ailesine selam ile..

   
 23. Selim sirkeci

  Merhabalar.öncelikle kaymak ağacı için verdiğiniz mücadele için gerçekten şahsım adına teşekkür ederim.ben bu bilgilerinizi paylaşabilmek adına telefonunuzu rica ediyorum.geri çevirmez ise iz çok sevinirim saygılarımla

   
 24. MERHABALAR,
  SİDE ELİS BEACH HOTELİN BAHÇESİNDE 100 ADETİN ÜSTÜNDE TROPİK VEDE SUP TROPİK MEYVELER YETİŞTİRMEKTEYİM PAYLAŞMAK İSTEMİŞTİM,BENİM GİBİ HOBİ BAHÇESİ YAPMAK
  İSTEYENLERE EN GÜZEL MUTLULUKLARIN BAŞINDA GELİR DERİM,ÇÜNKÜ KİMSENİN ÜRETEMEDİKLERİNİ ÜRETMEK İNSANDA FARKINDALIK YARATIYOR(feijo,pasiflora,kırmızı limon,budanın eli limon,finger limon,ejder meyvesi,kamkat,kalamandinijumbo limon,üvez,japon kuru üzüm. vs)

   

bahtiyar02 için bir cevap yazın Cancel

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.